WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE

Biblioteka

Wykaz aktów prawnych dotyczący farmaceutów.

REGULAMIN OBRAD OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU

 Uchwała ORA w Białymstoku ws. trybu postępowania w sprawach dotyczących wydawania opnii dla kandydatów na kierowników aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych

Regulamin zamieszczania ogłoszeń na stronie internetowej OIA w Białymstoku od 1 lipca 2020r.

Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO