WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE

Organy

Okręgowa Rada Aptekarska

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku

Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku 

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku

Mgr farm. Tomasz Sawicki

Wiceprezesi Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku

Mgr farm. Ewa Gładkowska

Mgr farm. Jarosław Adam Mateuszuk

Skarbnik Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku

Mgr farm. Joanna Moroz

Sekretarze Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku

Mgr farm. Agnieszka Kita

Dr Joanna Barbara Mikita

Członkowie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku

Dr Beata Joanna Kocięcka

Mgr farm. Krzysztof Mroczek

Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku

Mgr farm. Tomasz Sawicki

Mgr farm. Jarosław Adam Mateuszuk

Mgr farm. Agnieszka Kita

Dr Beata Joanna Kocięcka

Mgr farm. Ewa Gładkowska

Mgr farm. Joanna Moroz

Mgr farm. Anna Beata Wróblewska

Mgr farm. Krzysztof Mroczek

Mgr farm. Michał Aleksiejczuk

Mgr farm. Mariusz Kamiński

Mgr farm. Anna Leszczyńska

Mgr farm. Anna Sienkiewicz

Mgr farm. Jadwiga Janocha

Mgr farm. Marcin Kurowski

Dr Joanna Barbara Mikita

Mgr farm. Emilia Osojca

 

 Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Mgr farm. Robert Natusiewicz

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

      Dr Krzysztof Chrzanowski

Mgr farm. Magdalena Pardo

Okręgowy Sąd Aptekarski

Przewodniczący Okręgowego Sądu Aptekarskiego

            Mgr farm. Ewa Monika Wińska-Jeleniewska

Zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Sądu Aptekarskiego

Mgr farm. Katarzyna Burzyńska

Mgr farm. Ewa Gac - Wardecka

Sekretarze Okręgowego Sądu Aptekarskiego

Mgr farm. Barbara Mantiuk

Mgr farm. Maciej Forfa

Mgr farm. Paweł Zaborowski

Członkowie Okręgowego Sądu Aptekarskiego

 Mgr farm. Maria Dorota Aneszko

      Mgr farm. Grażyna Jurgielaniec

Mgr farm. Joanna Danuta Gaińska


 Okręgowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej

       Mgr farm. Jerzy Worończuk

Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej

       Mgr farm. Magdalena Sienkiewicz

Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej

       Mgr farm. Marek Korzeniowski

 

Delegaci na Zjazd Krajowy Aptekarzy

Mgr farm. Tomasz Sawicki
Mgr farm. Jarosław Adam Mateuszuk
Mgr farm. Kamil Andrzejewski
Dr Joanna Barbara Mikita
Prof. dr hab. Wojciech Miltyk
Mgr farm. Jadwiga Janocha
Mgr farm. Anna Beata Wróblewska
Mgr farm. Ewa Wińska-Jeleniewska
Mgr farm. Irena Dobrakowska
Mgr farm. Ewa Gładkowska
Mgr farm. Krzysztof Mroczek

 

Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO