WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
<12
3
456789>>>>|

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia apteki opublikowane w Dzienniku Ustaw

Pomimo stanowczego sprzeciwu Naczelnej Rady Aptekarskiej, w związku z planowanym procedowaniem kontrowersyjnych i merytorycznie nieuzasadnionych przepisów dotyczących m.in. konieczności wymiany wzorcowych termo-higrometrów w pomieszczeniach apteki na takie, które monitorują temperaturę i wilgotność całodobowo, w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia apteki, które zawiera ww. wymogi. Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni od momentu publikacji... Czytaj dalej...

Data publikacji: 2022-11-21

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

15 listopada 2022 r. w Dzienniku Ustaw poz. 2319 opublikowano nowelizację rozporządzenia o wyrobach medycznych wydawanych na zlecenie, która wejdzie w  życie od dnia 1 stycznia 2023r . W dokumencie określono nowe limity dopłat, z których skorzystają m.in. pacjenci stomijni, diabetologiczni, czy osoby z niepełnosprawnościami... Czytaj dalej...

Data publikacji: 2022-11-16

WAŻNE! Prośba o sprawdzenie poprawności własnego numer PESEL w Centralnym Rejestrze Farmaceutów (CRF)

W związku z tym, że od 1 grudnia 2022 roku brak numeru PESEL w danych farmaceuty w Centralnym Rejestrze Farmaceutów (CRF )przejdzie z reguły walidacyjnej „Ostrzeżenie" w regułę "Błąd", co spowoduje brak możliwości realizacji recepty poprzez niemożność wygenerowania DRR przez farmaceutę z brakującym lub błędnym numerem PESEL w Centralnym Rejestrze Farmaceutów (CRF) jak i brak możliwości wystawiania recept pro auctore i pro familia prosimy o sprawdzenie poprawności własnego numer PESEL w Centralnym Rejestrze Farmaceutów (CRF).

Data publikacji: 2022-11-16

Zebranie naukowo-szkoleniowe 23 listopada 2022 r. /środa/ godz. 16.30

W imieniu Zarządu Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku serdecznie zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r. (środa) o godz. 16:30 w Auli 2 Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2D, Białystok. Wykład pt.: „Sposoby postępowania i komunikacji z „trudnym” pacjentem" wygłosi ks. dr Sebastian Kondzior. Wykład odbędzie się w formie stacjonarnej oraz „online” – link do rejestracji:ttps://ptfarm.clickmeeting.com/sposoby-postepowania-i-komunikacji-z-trudnym-pacjentem/register Informacje o wykładzie znajdują się również na stronie FB Oddziału PTFarm  Białystok https://www.facebook.com/profile.php?id=100079911515143  Członkowie PTFarm. Oddział Białystok mają możliwość uzyskania 2 punktów edukacyjnych. Dodatkowo 2 punkty edukacyjne zostaną przyznane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Białymstoku.

Data publikacji: 2022-11-14

Nowelizacja Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej

Informujemy, że Naczelna Rada Aptekarska w dniu 19 maja 2021 r. powołała „Zespół do spraw opracowania propozycji zmian w Kodeksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej”, który ma na celu przygotowanie propozycji zmian przepisów obowiązującego obecnie Kodeksu Etyki Aptekarza. Mając na uwadze powyższe będziemy wdzięczni za przesyłanie propozycji zagadnień, które powinny zostać uregulowane lub doprecyzowane w Kodeksie Etyki Aptekarza do dnia 30 listopada 2022 r. na adres: kodeksetykiaptekarza@nia.org.pl...Czytaj dalej...

Data publikacji: 2022-11-10

<12
3
456789>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO